عمل جراحی ماستکتومی

جراحی ماستکتومی ، نوعی جراحی درمانی سرطان پستان است که طی آن ، کل بافت سینه برداشته می شود. لازم به ذکر است انجام عمل ماستکتومی در موارد ذیل ضرورت می یابد :

  1. هنگامی که سرطان سینه با جراحی حفظ بافت پستان ( عمل لامپکتومی ) که در آن بخش عمده ای از سینه حفظ می شود ، قابل درمان نباشد.
  2. زمانی که خود فرد بنا به دلایل شخصی ، انجام عمل ماستکتومی را به جراحی حفظ سینه اولویت داده و انتخاب نماید.
  3. در مواردی که برای درمان سرطان سینه نیاز به برداشتن هر دو سینه باشد ؛ باید عمل ماستکتومی دوطرفه انجام پذیرد.

جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستكتومی

عمل ماستکتومی بر اساس نحوه انجام جراحی و میزان بافت برداشته شده ، انواع مختلفی دارد که در ادامه به معرفی و شرح توضیحاتی مختصر پیرامون هر یک نموده ایم.

ماستكتومی ساده ( کلی )

جراح سینه در این تکنیک ؛ کل بافت پستان از جمله نوک سینه ، هاله و پوست را بر می دارد. همچنین بخشی از گره های لنفاوی زیر بغل نیز بر حسب موقعیت ، برداشته می شوند.

لازم به ذکر است مقدار بافت برداشته شده از سینه ، به اندازه ماستکتومی ساده بستگی داشته و می توان ایمپلنت ها یا حتی بافت های سایر بخش های بدن را در طول این جراحی برای بازسازی سینه ، مورد استفاده قرار داد.

ماستكتومی با حفظ پوست

در این تکنیک ؛ بخش عمده پوست روی سینه ، دست نخورده باقی می ماند و تنها بافت ، نوک و هاله سینه برداشته می شود.

بسیاری از زنان ، ماستکتومی با حفظ پوست را ترجیح می دهند ؛ چون این تکنیک ، دارای مزیت بافت اسکار کمتر و سینه بازسازی شده ای می باشد که طبیعی تر به نظر می رسد.

البته شایان توجه است که این تکنیک برای تومورهای بزرگ تر یا آن هایی که نزدیک به سطح پوست هستند ، مناسب نمی باشد.

ضمنا ناگفته نماند که خطر عود سرطان لوکال یا منطقه ای در این نوع از ماستکتومی نیز شبیه به دیگر انواع ماستکتومی می باشد.

جراحی ماستکتومی

ماستكتومی با حفظ نوک پستان

ماستکتومی با حفظ نوک پستان ، نوع دیگری از ماستکتومی حفظ پوست می باشد. در این تکنیک ؛ بافت سینه برداشته می شود ولی پوست سینه و نوک آن ، سرجای خود باقی می مانند.

پس از انجام این نوع از جراحی ماستکتومی ، می توان جراحی بازسازی سینه را انجام داد.

توجه داشته باشید که جراح سینه در این روش ؛ برای بررسی سلول های سرطانی ، بافت زیر نوک و هاله سینه برمی دارد. حال چنانچه سرطان در این بافت ها تشخیص داده شود ، نوک سینه نیز باید برداشته می شود.

این تکنیک اغلب در زنان دارای سرطان جزئی سینه و در مرحله اولیه سرطان ، که فاقد هرگونه علائم در پوست یا نزدیک نوک سینه می باشد ، انجام می شود.

نکاتی درباره جراحی ماستکتومی با حفظ نوک پستان

عمل ماستکتومی با حفظ نوک پستان ؛ نیز مثل هر جراحی دیگری خطراتی به همراه دارد. به طوری که معمولا پس از آن ، خونرسانی به نوک سینه به خوبی انجام نشده و این امر موجب کوچک شدن و بدشکل شدن بافت سینه ها می گردد.

باید توجه داشت از آن جا که در این تکنیک از عمل ماستوپکسی ، اعصاب نیز بریده می شوند ؛ حس نوک سینه کاهش یافته یا به صفر می رسد.

در این جا باید یادآور شد که چنانچه سینه های فرد بزرگتر از حد معمول باشد ؛ بعد از عمل ماستکوتومی و ترمیم سینه ها ، موقعیت نوک سینه تغییر می کند.

لذا اکثریت جراحان ، این جراحی را برای زنان دارای اندازه سینه کوچک یا متوسط ، گزینه مناسبی می دانند.

توجه داشته باشید که در عمل ماستکتومی با روش حفظ نوک پستان ، اسکارهای قابل رویت کمتری بر جای می ماند ولی در عین حال خطر باقی ماندن بافت در مقایسه با دیگر انواع ماستکتومی ، در این روش بیشتر است.

همچنین باید اشاره داشت که باقی ماندن بافت سینه ، در مقایسه با ماستکتومی ساده یا ماستکتومی با حفظ پوست ؛ موجب افزایش ریسک رشد سرطان می شود.

جراحی ماستکتومی

ماستكتومی رادیکال

این نوع از جراحی ماستکتومی ، گسترده می باشد و در حال حاضر به ندرت انجام می شود.

جراح سینه در این نوع از جراحی ماستکتومی ؛ کل سینه ، گره های لنفاوی زیر بغل و ماهیچه های پکتورالیس ( دیواره قفسه سینه ) زیر سینه را بر می دارد.

این جراحی طی یک دوره زمانی ، بسیار متداول بود ؛ اما سپس معلوم شد که روش های جراحی دیگری با گستردگی کمتر ، نظیر ماستکتومی رادیکال تعدیل شده که دارای عوارض جانبی کمتری بوده و موثرتر عمل می کنند ، وجود دارند که به این روش برتری دارند.

ماستكتومی رادیکال تعدیل شده

ماستکتومی رادیکال تعدیل شده ، در حقیقت نوعی ماستکتومی ساده است که با برداشتن گره های لنفاوی در زیر بازو ( تشریح گره لنفاوی زیر بغل ) ترکیب می شود.

ماستكتومی دوطرفه

مقصود از ماستکتومی دوطرفه ، برداشتن بافت هر دو سینه می باشد. ماستکتومی دوطرفه در واقع ، به عنوان یک جراحی کاهش دهنده خطر ، در زنانی که در معرض خطر بسیار بالای ابتلا به سرطان سینه هستند شناخته می شود.

به طور کلی شرایط دیگری نیز وجود دارد که در آن ماستکتومی دوطرفه را می توان به عنوان بخشی از طرح درمان سرطان سینه در زنان ، انجام داد.