لیپوماتیک

2023-11-07T15:05:00+03:30

لیپوماتیک ، از روش های حذف چربی و ایجاد تناسب اندام در نواحی ای از بدن ؛ از جمله شکم [...]