جراحی ژنیکوماستی

2024-06-23T14:16:34+04:30

ژنیکوماستی ، افزایش مقدار بافت غده سینه در پسران و مردان می باشد که در اثر عدم توازن در هورمون [...]