جراحی ماستکتومی

2023-05-31T11:37:31+04:30

جراحی ماستکتومی ، نوعی جراحی درمانی سرطان پستان است که طی آن ، کل بافت سینه برداشته می شود. [...]