لیپوماتیک

2022-05-25T13:58:30+04:30

لیپوماتیک ، از روش های حذف چربی و ایجاد تناسب اندام در نواحی ای از بدن ؛ از جمله شکم [...]