سینه فیبروکیستیک

2022-12-18T16:41:19+03:30

سینه فیبروکیستیک ، در واقع نوعی بافت پستان می باشد که دارای بافت گره دار یا موج دار است. بیشتر [...]