جراحی انکوپلاستی

2022-05-11T12:41:03+04:30

مقصود از جراحی انکوپلاستی ، بازسازی پستان پس از جراحی برداشتن تومور ( لامپکتومی ) می باشد. این جراحی ، [...]