لیپوماتیک

2024-02-15T12:47:06+03:30

لیپوماتیک ، از روش های حذف چربی و ایجاد تناسب اندام در نواحی ای از بدن ؛ از جمله شکم [...]