لیپوماتیک

2024-05-12T22:53:29+04:30

لیپوماتیک ، از روش های حذف چربی و ایجاد تناسب اندام در نواحی ای از بدن ؛ از جمله شکم [...]