جراحی ژنیکوماستی

2022-01-10T10:38:50+03:30

ژنیکوماستی ، افزایش مقدار بافت غده سینه در پسران و مردان می باشد که در اثر عدم توازن در هورمون [...]