جراحی ژنیکوماستی

2024-02-14T11:12:59+03:30

ژنیکوماستی ، افزایش مقدار بافت غده سینه در پسران و مردان می باشد که در اثر عدم توازن در هورمون [...]