سینه فیبروکیستیک

2022-05-14T13:25:30+04:30

سینه فیبروکیستیک ، در واقع نوعی بافت پستان می باشد که دارای بافت گره دار یا موج دار است. بیشتر [...]