سینه فیبروکیستیک

2023-02-20T13:06:51+03:30

سینه فیبروکیستیک ، در واقع نوعی بافت پستان می باشد که دارای بافت گره دار یا موج دار است. بیشتر [...]