جراحی ژنیکوماستی

2023-03-18T16:57:26+03:30

ژنیکوماستی ، افزایش مقدار بافت غده سینه در پسران و مردان می باشد که در اثر عدم توازن در هورمون [...]