جراحی ماستکتومی

2023-07-18T13:45:06+04:30

جراحی ماستکتومی ، نوعی جراحی درمانی سرطان پستان است که طی آن ، کل بافت سینه برداشته می شود. [...]