جراحی لامپکتومی

2023-11-11T16:14:51+03:30

مقصود از جراحی لامپکتومی ، جراحی برداشتن بافت سرطانی یا سایر بافت های غیرطبیعی پستان همراه با یک لایه [...]