جراحی لامپکتومی

2022-12-22T10:01:27+03:30

مقصود از جراحی لامپکتومی ، جراحی برداشتن بافت سرطانی یا سایر بافت های غیرطبیعی پستان همراه با یک لایه [...]