جراحی انکوپلاستی

2024-02-14T10:43:27+03:30

مقصود از جراحی انکوپلاستی ، بازسازی پستان پس از جراحی برداشتن تومور ( لامپکتومی ) می باشد. این جراحی ، [...]