جراحی انکوپلاستی

2023-10-16T16:44:47+03:30

مقصود از جراحی انکوپلاستی ، بازسازی پستان پس از جراحی برداشتن تومور ( لامپکتومی ) می باشد. این جراحی ، [...]