مراقبت های بعد از جراحی شکم

2022-07-24T15:27:36+04:30

 به طور کلی زمان ریکاوری پس از جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی ، مانند هر جراحی دیگری در هر فردی متفاوت [...]