جراحی انکوپلاستی

2023-01-12T12:42:29+03:30

مقصود از جراحی انکوپلاستی ، بازسازی پستان پس از جراحی برداشتن تومور ( لامپکتومی ) می باشد. این جراحی ، [...]