جراحی لامپکتومی

2022-12-06T17:55:14+03:30

مقصود از جراحی لامپکتومی ، جراحی برداشتن بافت سرطانی یا سایر بافت های غیرطبیعی پستان همراه با یک لایه [...]