مراقبت های بعد از جراحی شکم

2022-07-24T15:27:36+04:30

 به طور کلی زمان ریکاوری پس از جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی ، مانند هر جراحی دیگری در هر فردی متفاوت [...]

مراقبت های بعد از جراحی شکم2022-07-24T15:27:36+04:30

جراحی بازسازی و ترمیم پستان

2022-07-13T10:13:26+04:30

سرطان پستان و همچنین برخی بیماری های پستان ، بعضی مواقع ممکن است به جراحی ماستکتومی ( برداشت بافت سینه [...]

جراحی بازسازی و ترمیم پستان2022-07-13T10:13:26+04:30
Go to Top