جراحی بازسازی و ترمیم پستان

2021-08-08T09:37:50+04:30

سرطان پستان و همچنین برخی بیماری های پستان ، بعضی مواقع ممکن است به جراحی ماستکتومی ( برداشت بافت سینه [...]

جراحی بازسازی و ترمیم پستان2021-08-08T09:37:50+04:30

مراقبت های بعد از پروتز سینه

2021-04-28T12:12:01+04:30

همه چیز درباره مراقبت های بعد از پروتز سینه جراحی پروتز سینه ، اولین قدم برای داشتن سینه های زیباتر [...]

مراقبت های بعد از پروتز سینه2021-04-28T12:12:01+04:30
Go to Top